menu

Vind een praktijk van
Samenwerkende Tandartsen
bij u in de buurt

Behandelplan

De basis van goede mondzorg begint bij uitstekend dagelijks onderhoud en regelmatige controle bij de tandarts. Indien uw gebit verdergaand onderhoud nodig heeft of uitgebreide restauratie verlangt, zal de tandarts in overleg met u een behandelplan maken. Hierin wordt een planning gemaakt van de voorgenomen behandeling. Eventueel kunnen in overleg en afhankelijk van de technische mogelijkheden of prioriteitenstelling behandelingen in fasen worden uitgevoerd.  Een behandelplan is niet altijd gebaseerd op tandheelkundige noodzaak, maar kan ook betrekking hebben op de wens het gebit te verfraaien. In het behandelplan kunnen diverse oplossingen worden aangeboden, afhankelijk van tandheelkundige voorkeuren of beperkingen. Maar is ook afhankelijk van het budget voor de restauratie. In alle gevallen zal de tandarts met u de mogelijkheden vooraf bespreken en samen een keuze maken. Onderdeel van het behandelplan is de begroting. Hierin worden de verwachte kosten van de voorgestelde behandeling in detail aan u gecommuniceerd. U kunt dit o.a. gebruiken om bij uw verzekeraar na te gaan, welke kosten worden vergoed. Een uitgebreid behandelplan inclusief persoonlijke toelichting en advies kent een verrichting code C28. Deze zal naast eventuele röntgenfoto's (X codes) voorafgaand aan de behandeling worden gedeclareerd. (zie ook tarieven) Tenslotte kent Nederland het zogenaamde "Informed Consent". Dit houdt in, dat u als patiënt vooraf geïnformeerd wordt over het behandelplan, de alternatieven en de risico's, alvorens de behandeling wordt ingezet. U kunt gevraagd worden hiervoor te tekenen voor de behandeling, waarmee u instemt met de behandeling, kennis hebt genomen van alle voors en tegens en de eventuele consequenties.