menu

Vind een praktijk van
Samenwerkende Tandartsen
bij u in de buurt

Trekken van tanden en kiezen

Waarom moet een tand of kies getrokken worden?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een tand of kies te trekken. Meestal gaat het om een tand of kies, die niet meer behouden kan blijven, omdat hij dermate is aangetast door tandbederf of tandvleesontsteking, dat er geen andere behandeling meer mogelijk is. Ook kan het voorkomen, dat er een tand of kies getrokken moet worden om ruimte te maken voor de andere tanden en kiezen. Dit gebeurt meestal in combinatie met een beugel. Bij verstandskiezen kan het voorkomen, dat ze niet goed doorbreken, of dat er te weinig ruimte in de kaak aanwezig is. In dat geval kan besloten worden om ze preventief te trekken. Na het trekken van een tand of kies ontstaat er een lege plek in de mond. Hierdoor kunnen de buurtanden of kiezen bewegen (wandelen), kunnen de tanden of kiezen boven of onder de getrokken kies uitgroeien, is het niet mooi (front) en is er mogelijk verlies van kauwfunctie. Daarom is het vaak nodig het gat weer op te vullen. Er zijn daartoe verschillende mogelijkheden, zoals: prothese, plaatje, frameprothese, brug of implantaat.

Hoe bereidt u zich voor op het trekken?

Wanneer u een afspraak heeft voor het trekken van een tand of kies, is het belangrijk tevoren goed te eten. Als u geneesmiddelen slikt, kunt u deze gewoon innemen. Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, dient u dit wel ruim van tevoren aan de tandarts melden. In dat geval moet u namelijk, in overleg met de behandelend arts of trombosedienst, tijdelijk stoppen met deze medicijnen. Ook bij ander medicijngebruik is het zeer verstandig de tandarts hiervan op de hoogte te brengen.

Hoe wordt een tand of kies getrokken?

Eerst wordt er altijd verdoving gegeven. Daarna maakt de tandarts het tandvlees rond de tand of kies een beetje los. Ook probeert hij alvast wat beweging in de tand of kies te krijgen. Dit geeft een wat vervelend gevoel, maar is niet pijnlijk. Daarna trekt de tandarts met een tang de tand of kies. In moeilijkere gevallen kan het nodig zijn u naar een kaakchirurg te verwijzen. Dit gebeurt heel vaak met verstandskiezen. De kaakchirurg gebruikt meestal ook nog andere instrumenten om goed bij de kies te kunnen komen. Ook dit gebeurt zonder pijn.

Wordt de wond gehecht?

Of er gehecht moet worden hangt af van de grootte van de wond en de mate van de te verwachten nabloeding. Als de tandarts de tand of kies trekt, wordt er meestal niet gehecht. Kaakchirurgen hechten meestal wel. Als er gehecht wordt, gebeurt dit met hechtdraad, dat na verloop van tijd vanzelf oplost.

Wat kan ik verwachten na het trekken?

Als de verdoving na één tot vier uur raakt uitgewerkt, kunt u pijn verwachten. Dat is normaal. Meestal kunt u deze pijn gewoon onderdrukken met een pijnstiller als paracetamol, die u zonder recept bij de apotheek of drogist kunt verkrijgen. U kunt beter geen aspirine nemen, omdat dit de bloedstolling tegengaat. Soms krijgt u ook een recept van de tandarts of kaakchirurg voor een ander geneesmiddel. Direct na het trekken van de tand of kies gaat de wond bloeden. De tandarts laat u meestal op een gaasje dichtbijten om het bloeden snel te doen stoppen. Als u het gaasje na een kwartiertje uit de mond haalt en het bloedt nog steeds, dan moet u nog een keer op een nieuw gaasje dichtbijten en dit eventueel nog eens herhalen. Bloedt het na een paar uur nog steeds, neem dan in elk geval contact op met de tandarts of kaakchirurg. U kunt lichte koorts krijgen na het trekken van een tand of kies. Als de lichaamstemperatuur meer dan 39°C wordt, kunt u beter contact opnemen met de tandarts of kaakchirurg. In sommige gevallen krijgt u een dikke wang. Met name bij het trekken van verstandskiezen in de onderkaak gebeurt dit. Om de zwelling te verminderen, kunt u direct na het trekken het gezicht wat afkoelen, bijvoorbeeld met ijsblokjes in een plastic zakje in een washandje. De zwelling kan tot drie dagen na het trekken nog toenemen. Ook kan er een blauwe verkleuring optreden (bloeduitstorting) en later een gele. Indien de zwelling blijft toenemen of wanneer u slikklachten krijgt, neemt u dan contact op met de tandarts of de kaakchirurg. In een enkel geval raakt het bot rond de tand of kies die is getrokken, ontstoken. Meestal neemt de pijn na enkele dagen juist toe in plaats van af. Ook in het geval van zo´n tandkasontsteking kunt u het beste contact opnemen met de tandarts of kaakchirurg.

Hoe snel geneest de wond?

Het duurt ongeveer een dag of tien tot de wond helemaal dicht is. De wond geneest het snelst, wanneer het bloed in de wond goed kan stollen. Daarom kunt u de eerste dag beter niet krachtig de mond spoelen. Drinken mag wel, na ongeveer een uur.

Wat is slecht voor de wondgenezing?

Roken en alcohol vertragen de wondgenezing. U kunt hier dus beter van afzien. Ook pijnstillers als aspirine moet u niet gebruiken.

Wanneer mag ik weer eten en drinken?

Na één of twee uur kunt u voorzichtig weer gaan eten of drinken. Als de verdoving nog niet helemaal is uitgewerkt, wees dan voorzichtig, omdat u gemakkelijk op de lip of wang kunt bijten.

Wanneer mag ik mijn tanden weer poetsen?

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u de tanden weer gewoon poetsen. Wees alleen een beetje voorzichtig rond de plaats, waar de tand of kies is getrokken.