menu

Vind een praktijk van
Samenwerkende Tandartsen
bij u in de buurt

Garantieregeling

Indien u patiënt bent bij onze organisatie, kunt u het volgende van ons verwachten:

 • Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden.
 • Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, ondermeer op het gebied van infectiepreventie, inrichting van praktijken, scholing van medewerkers en stralingsrichtlijnen van röntgenapparatuur.
 • U mag voorafgaand aan de behandeling om een begroting en behandelplan vragen. Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan €250 bedragen krijgt u altijd van uw tandarts een begroting en behandelplan. Indien tijdens de behandeling blijkt, dat de kosten meer dan 10% boven de begroting uit gaan komen, dan wordt dit eerst met u besproken.
 • Tandheelkunde is en blijft een ambachtelijk beroep. We hebben te maken met de biologie en het afwerende vermogen van de patiënt. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.
 • Indien u van mening bent, dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten, dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij u uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, hebben wij een formele klachtenregeling welke hieronder is opgenomen.
 • Binnen hieronder gedefinieerde periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Van u verwachten wij normaal onderhoud, regelmatig bezoek aan de tandarts en geen wijzigingen in het werkstuk door derden. Als blijkt dat uw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.

Gedefinieerde periodes voor eventuele garantie:

 • Kroon en brugwerk: 5 jaar
 • Implantaat: 5 jaar
 • Vullingen: 2 jaar
 • Vullingen melkgebit: geen mogelijkheid op garantie
 • Wortelkanaalbehandeling: geen mogelijkheid op garantie
 • Prothese: 1 jaar
 • Splint: 1 jaar
 • Bleken: 1 jaar, bij roken geen mogelijkheid op garantie
 • Relaps orthodontie: geen mogelijkheid op garantie
 • Parodontologie: geen mogelijkheid op garantie