menu

Vind een praktijk van
Samenwerkende Tandartsen
bij u in de buurt

Tarieven

De tarieven kunt u vinden via deze link: 

Tarieven

Tarieven tandtechniek

Voor behandelingen die meer dan € 250,- kosten, ontvangt u bij Samenwerkende Tandartsen een prijsopgave. U kunt op basis hiervan bijvoorbeeld met uw verzekeraar overleggen of u voor gedeeltelijke of gehele vergoeding in aanmerking komt. Samenwerkende Tandartsen streeft naar gecontracteerde zorg. Hierdoor is betere afstemming mogelijk tussen u, de behandelaar en de verzekeraar. Het is dus mogelijk, dat we binnenkort ook met uw zorgverzekeraar afspraken hebben gemaakt. De meest actuele informatie hieromtrent vindt u in de wachtkamer van uw praktijk.