menu

Vind een praktijk van
Samenwerkende Tandartsen
bij u in de buurt

Veel gestelde vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht u hier geen antwoord vinden, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@samenwerkendetandartsen.nl of via uw praktijk.

Ik heb een verhuisbericht doorgegeven, maar ontvang nog steeds post op mijn oude adres?

Mocht u nog steeds post op uw oude adres ontvangen, dan betekent dit, dat uw adreswijziging nog niet verwerkt is. Neem contact op met de praktijk, waar u patiënt bent of met onze debiteurenadministratie, als het een factuur betreft. Dit kunt u per e-mail doen: facturen@samenwerkendetandartsen.nl. Graag de praktijk vermelden, waar u patiënt bent en uw naam en geboortedatum in de “onderwerp” regel van uw e-mail.

Wat te doen als ik een betalingsherinnering ontvang?

Als u een herinnering ontvangt en u heeft betaald, kunt u het beste z.s.m. contact opnemen met de debiteurenadministratie. U ontvangt deze herinnering, omdat in onze administratie de betaling op dat moment nog niet binnen is, ook al heeft de verzekering u te kennen gegeven, dat hij rechtstreeks betaald is aan de zorgverlener. Met één telefoontje aan ons 0416-541601 of een e-mail aan: facturen@samenwerkendetandartsen.nl. Graag vermelden in de e-mail de praktijknaam, uw naam, geboortedatum en om welke nota het gaat. U kunt ons hiermee helpen om het zo spoedig mogelijk voor u op te lossen. Niet reageren op een herinnering of een brief van de deurwaarder kost altijd geld! Ook al heeft de verzekering nog niet aan u betaald, vragen wij u vriendelijk om het bedrag toch aan ons over te maken. Eventuele financiële afwikkeling met uw verzekering ontslaat u niet van uw betalingsverplichting binnen de gestelde termijn. De meeste verzekeraars vergoeden uw declaratie binnen de gestelde betalingstermijn. Indien de betaling toch dubbel mocht binnenkomen, betalen wij deze altijd per ommegaande aan u terug. 

Ik wil graag een kopie van mijn nota ontvangen, kan dat? 

Het is mogelijk om een kopienota op te vragen bij onze debiteurenadministratie. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0416-541601 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Uiteraard kunt u dit verzoek ook per e-mail doen; facturen@samenwerkendetandartsen.nl. Graag vermelden in de e-mail de praktijknaam, uw naam, geboortedatum en om welke nota het gaat. 

Ik heb een schrijven van Mediquard gehad. Wat nu? 

Als u een brief van Mediquard - ons incassobureau - ontvangt kunt u contact met hen opnemen. Waarschijnlijk heeft u een nota, ook na een aanmaning, niet betaald. Zij kunnen u verder helpen met vragen of opmerkingen. Mediquard is bereikbaar op telefoonnummer: 010-4741399.

Ik heb een opmerking/klacht. Hoe kan ik die het beste kenbaar maken?

Indien uw klacht gaat over een behandeling, verzoeken wij u vriendelijk deze in eerste instantie met uw behandelaar op te nemen. Hij of zij kan u namelijk in de meeste gevallen al direct gerust stellen. Mocht u er niet uitkomen, dan zien wij uw klacht of opmerking graag via de website tegemoet. Mocht u opmerkingen of klachten hebben, dan zouden wij deze graag ontvangen. Op onze website vindt u onder patiëntinformatie een klachtenformulier, waar u uw opmerking of klacht kwijt kunt.

Hoe oud moet mijn kind zijn om naar de tandarts te gaan?

Vanaf 2½ tot 3 jaar kunt u uw kind meebrengen naar de tandarts. Bij een eerste bezoek zal het een kennismaking met de tandartspraktijk en de tandarts zijn. De tandarts zal misschien alleen de tandjes tellen.

Wordt de behandeling gelijk afgerond of moet ik een vervolgafspraak maken?

Mocht tijdens de periodieke controle blijken dat een behandeling nodig is, dan zal dit tijdens een vervolgafspraak gebeuren.

Wat kost ... ?

Indien een vervolgafspraak (vulling, kroon, prothese) nodig is, of u wilt graag bleken, vraag dan bij uw bezoek aan de tandarts om een begroting. Aan de hand van de begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar navragen voor welk gedeelte van de behandeling u eventueel een vergoeding ontvangt. Kijk ook op tarieven voor meer informatie.

Hoe lang werkt een verdoving?

Bent u verdoofd tijdens uw behandeling, dan duurt het ongeveer 2-4 uur, voordat de verdoving uitgewerkt is. Dit kan wel verschillen van persoon tot persoon.

Mag ik direct nadat er een tand of kies gevuld is eten en drinken?

Omdat Samenwerkende Tandartsen gebruik maakt van composiet is het geen probleem, dat u na het leggen van een vulling direct eet of drinkt. Let wel op met verdovingen. U heeft geen gevoel in een gedeelte van uw mond en tong. Hierdoor voelt u bijvoorbeeld geen warmte en pijn.